#DioničarVrsta RačunaBroj Dionica% IzdanihVrijednost
1ORSO GLOBAL D.O.O.Osnovni račun503,67451.29%503.67M
2ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE BSkrbnički račun93,7789.55%93.78M
3PBZ CO OMF - KATEGORIJA BSkrbnički račun91,4519.31%91.45M
4FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEKSkrbnički račun82,5668.41%82.57M
5AZ OMF KATEGORIJE BSkrbnički račun78,1817.96%78.18M
6RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDSkrbnički račun40,8604.16%40.86M
7RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE BSkrbnički račun40,3004.10%40.30M
8AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDSkrbnički račun13,6261.39%13.63M
9RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE ASkrbnički račun7,2500.74%7.25M
10PBZ CO OMF - KATEGORIJA ASkrbnički račun5,7690.59%5.77M
UKUPNO957,45597.50%957.46M

Odaberi Vremenski Raspon

--0
--0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.