Vrsta novosti
TickerNaslovVrijeme
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/27 16:00
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/21 10:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/19 13:04
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Obavijest o provedbi pripajanja povezanog društva EXPERTUS d.o.o._1612202212/16 12:04
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/15 12:03
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/14 13:02
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/12 11:01
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/08 11:00
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/05 12:03
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/30 11:04
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/24 11:02
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/21 13:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/16 14:03
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/14 11:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/10 12:00
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/08 16:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/08 10:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/04 15:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/02 10:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Adris grupa: Rast prihoda i dobiti10/28 15:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 15:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 15:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 15:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 15:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/28 12:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/26 11:01
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/24 14:01
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/21 12:03
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/19 14:02
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/17 12:00
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/13 16:04
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/11 14:02
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/07 11:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/05 12:02
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica09/30 15:01
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica09/29 17:00
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica09/27 13:00
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica09/23 16:04
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja09/22 15:00
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja - ispravak09/22 14:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja09/20 13:04
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja09/16 17:00
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica09/15 13:04
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Obavijest da je ugovor o pripajanju povezanog društva predan u sudski registar09/13 13:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Obavijest o pripajanju povezanog društva EXPERTUS d.o.o.09/12 17:05
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica09/09 13:01
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica09/07 13:01
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica09/02 13:00
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica08/31 13:01
ADRS2ADRIS GRUPA d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja08/30 13:04