Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Istarska kreditna banka Umag d.d. (IKBA)

(0)
428.00
-10.00
-2.28%
ZSE
17. May 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja05/10 11:34
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 15:52
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 15:51
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/30 15:51
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/30 15:50
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/29 12:57
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/29 12:49
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Odluke Glavne skupštine 28.03.2024.03/28 14:55
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja03/19 16:20
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Kalendar događaja 2024.godinu03/18 15:45
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 16:15
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 16:10
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Ispravak poziva na Glavnu skupštinu 28.03.2024.02/26 13:35
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 28.03.2024.02/23 10:30
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Obavijest o imenovanju članice Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d.02/21 16:40
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijedlog za isplatu dividende02/21 15:55
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - IKB UMAG d.d. -objava pov info02/20 16:40
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja12/13 12:55
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/29 16:20
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/21 16:15
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/15 16:10
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/15 16:10
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/02 16:30
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/02 16:25
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 16:30
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 16:30
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Obavijest o imenovanju predsjednika Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d.09/26 18:15
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala09/14 14:00
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja08/25 16:20
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja08/25 16:15
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/27 15:00
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/27 15:00
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Obavijest o dobivenoj suglasnosti za obavljanje fukcije člana Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d.06/01 13:03
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano05/02 15:00
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano05/02 15:00
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 14:01
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 14:01
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 14:02
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 14:02
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 31.03.2023.02/22 10:03
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijedlog za isplatu dividende02/21 16:01
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijedlog za isplatu dividende02/21 15:00
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/14 13:02
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/10 13:00
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 17:05
IKBAISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 17:05