Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Villa Dubrovnik d.d. (VIDU)

(0)
22.00
-32.95
-59.96%
ZSE
18. September 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Obavijest o odobrenom planu investicijskog ulaganja 2023./202409/11 17:30
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Odluke Glavne skupštine 31.08.2023.08/31 14:30
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Rješenje Trgovačkog suda o upisu pripajanja08/10 11:55
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 11:55
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 11:55
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 31.08.2023.07/21 15:05
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Obavijest o namjeri investicijskog ulaganja u hotel Villa Dubrovnik07/20 13:03
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano - ispravak05/04 15:00
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano - ispravak05/04 15:00
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 14:04
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 14:04
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 14:04
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 14:04
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 14:04
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 14:04
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/26 14:05
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/26 14:03
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/26 14:03
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/26 14:02
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/26 14:02
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala04/20 14:05
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Obavijest o usklađenju temeljnog kapitala04/12 17:00
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Sklopljen Ugovor o pripajanju i donesena Odluka o osnivanju podružnice03/27 15:02
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Odluke Glavne skupštine 16.03.2023.03/16 12:02
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/27 16:03
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/27 16:03
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 16:02
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 16:02
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Obavijest sveobuhvatna nagodba sa Društvom Europrojekt d.o.o.02/22 10:02
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Obavijest o zaprimanju tuzbe i privremene mjere02/14 17:00
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 16.03.2023.02/03 15:00
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 12:00
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 12:00
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 12:00
VIDUVILLA DUBROVNIK d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 12:00