Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

The Garden Brewery d.d. (GARB)

(0)
--
0.00
0.00%
ZSE
--
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 11:14
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 11:14
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 11:13
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 11:12
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Obavijest04/26 08:50
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/25 17:39
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 28.06.2024.04/25 17:06
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/25 16:31
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/25 16:30
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/25 16:30
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/25 16:28
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/25 16:28
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/25 16:27
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 15:05
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 15:05
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 15:05
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 15:00
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 19:15
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 19:15
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 19:15
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 19:10
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Odluke Glavne skupštine 25.10.2023.10/26 09:30
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala10/17 16:35
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Obavijest o usklađenju temeljnog kapitala10/11 11:00
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 25.10.2023.09/14 12:30
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 15:35
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 15:35
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/31 15:35
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/31 15:35
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Odluke Glavne skupštine 19.06.2023.06/19 16:01
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Javna opomena05/23 18:01
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano05/12 18:03
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano05/12 18:03
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano05/12 18:03
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano05/12 18:03
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 19.06.2023.05/03 17:03
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano05/03 16:05
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano05/03 16:04
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano05/03 16:04
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano05/03 16:04
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano05/03 16:04
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano05/03 16:04
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.05/02 14:04
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 18:02
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 18:01
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 18:01
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 18:01
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Obavijest o prijenosu poslovnih udjela12/05 14:04
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/31 14:02
GARBTHE GARDEN BREWERY d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 14:01