Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Primo Real Estate d.d. (M7PR)

(0)
26.54
0.00
0.00%
ZSE
24. September 2021.
Kraj Dana
EUR

Primo Real Estate d.d. Ocjena Fundamenata

Primo Real Estate d.d. ima jaku ocjenu fundamenata. Društvo izgleda jako, ali provjeri testove koji nisu zadovoljeni za moguće slabosti.
Dobro (7/10)

Testovi Fundamenata

Testovi fundamenata prikazani dolje teže biti apsolutno pozitivni ili negativni faktori. Ovi testovi mogu biti korišteni za ugrubo ocijeniti zdravlje fundamenata društva.

EPS Rast > 0

Pad

Testira da li je prosječna dobit u nedavnim godinama viša od prosječne dobiti u prijašnjim godinama. M7PR 5 god. prosječni rast dobiti je -1.84%.

Tekući Omjer > 1

Prolaz

Provjerava može li društvo tekuće obveze pokriti svojom tekućom imovinom. M7PR Tekući omjer je 8.80.

Rast Prihoda > 0

Prolaz

Testira da li je prosječni prihod u nedavnim godinama viši od prosječnog prihoda u prijašnjim godinama. M7PR 5 god. prosječni rast prihoda je 9.49%.

Omjer Duga i Kapitala < 150%

Prolaz

Društva koja se prezaduže mogu postati nesolventna. Pratite ove razine pozorno. M7PR ima omjer Duga i Kapitala 0.02%.

Pet Godina Prosječni ROE > 5%

Pad

ROE = 5% znači da društvo zarađuje 5 kuna za svakih 100 uloženih od strane dioničara. M7PR 5 god. prosječni ROE je 4.45%.

Dugoročni Prosječni Novčani Tok > 0

Prolaz

M7PR je generirala prosječno 1.73M u slobodnom novčanom toku po godini zadnjih 10 godina ili za života društva (koje god je kraće).

10 Godina Min Bruto Marža > 0

Prolaz

Ako društvo padne na ovom testu, prodavalo je svoju robu ili usluge ispod troška u danoj godini.

Neto Dug < 4 x EBITDA

Prolaz

Društva koja prođu ovaj test imaju sposobnost platiti svoje dugove u 4 godine ili manje. M7PR neto dug je -0.89 puta EBITDA.

BVPS Rast > 0

Prolaz

Konzervativna mjera vrijednosti imovine na koju polažu pravo dioničari. M7PR 5 god. prosječni rast BVPS je 1.77%.

Redovita Isplata Dividende

Pad

M7PR nije konzistentno plaćala dividendu u zadnjih 5 godina.

M7PR Ocjena Fundamenata Usporedivih

Uredi

O Ocjeni Fundamenata

Inteligentni investitor traži kompanije koje imaju izvrsnu dugoročnu perspektivu. Ovi testovi su odličan način za naći takve kompanije.