Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Plava Laguna d.d. (PLAG2)

(0)
--
0.00
0.00%
ZSE
--
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 09:29
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 09:28
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 09:28
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 09:27
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/26 16:05
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/26 16:05
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/26 14:26
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/26 14:25
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/26 14:24
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/26 14:23
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/26 12:50
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Obavijest o promjeni člana Nadzornog odbora04/02 10:30
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 11:20
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 11:20
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 11:15
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 11:15
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala02/07 13:50
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Priopćenje o dovršetku transakcije12/28 14:45
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Priopćenje o imenovanju Uprave Društva12/18 10:50
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Obavijest o izmjeni ugovora o kupoprodaji hotela Bonavia u Rijeci11/27 17:20
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 11:40
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 11:40
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/31 11:40
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/31 11:40
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - priopćenje o prodaji hotela Bonavia09/29 14:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - PLAVA LAGUNA d.d. - Obavijest o prijenosu dionica manjinskih dioničara društva HOTEL CROATIA d.d.08/30 16:35
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Odluke Glavne skupštine 30.08.2023.08/30 14:25
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 13:15
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Konsolidirano07/31 13:15
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Konsolidirano07/31 13:15
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 13:10
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Odluke Glavne skupštine 04.05.2023.05/04 13:04
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 11:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 11:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 11:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 11:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/27 14:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/27 14:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/27 14:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 14:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 14:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 14:00
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/26 16:01
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Poziv na Glavnu skupštinu 04.05.2023.03/27 17:01
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Odluke Glavne skupštine 23.03.2023.03/23 12:04
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 10:05
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 10:05
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 10:05
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 10:05
PLAG2PLAVA LAGUNA d. d. - Poziv na Glavnu skupštinu 23.03.2023.02/06 11:04