Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Quattro logistika d.d (QTLG)

(0)
--
0.00
0.00%
ZSE
--
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
QTLGQuattro logistika d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala11/16 14:40
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/26 11:40
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/26 11:40
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 11:40
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 11:40
QTLGQuattro logistika d.d. - Obavijest o usklađenju temeljenog kapitala09/05 18:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Odluka Glavne Skupštine o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2022 godinu08/30 16:20
QTLGQuattro logistika d.d. - Odluke Glavne skupštine 29.08.2023.08/29 15:20
QTLGQuattro logistika d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 29.08.2023.07/28 14:50
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/20 16:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/20 16:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/20 16:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/20 16:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/27 19:03
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 19:03
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/27 19:02
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 19:02
QTLGQuattro logistika d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/27 17:01
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 17:00
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 16:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 16:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 16:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 04.04.2023.03/21 13:02
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 14:02
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 14:02
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 14:02
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 14:02
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 14:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 14:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 14:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 14:05
QTLGQuattro logistika d.d. - Odluke Glavne skupštine 25.08.2022.08/25 13:03