Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

ACI d.d. (ACI)

(0)
910.00
0.00
0.00%
ZSE
4. April 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama donesenim na V. sjedinici Nadzornog odbora ACI d.d.03/01 14:55
ACIACI d.d. - Priopćenje o odluci donijetoj na V. sjednici Revizijskog odbora ACI d.d.02/27 16:30
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 16:05
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 16:05
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama donesenim na IV. sjednici Nadzornog odbora01/29 14:30
ACIACI d.d. - Odluke Glavne skupštine 23.01.2024.01/23 14:30
ACIACI d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 23.01.2024.12/13 14:10
ACIACI d.d. - OBAVIJEST O ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE12/08 09:55
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama Nadzornog odbora12/04 14:55
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama Revizorskog odbora12/04 14:55
ACIACI d.d. - Odluke Glavne skupštine 04.12.2023.12/04 14:25
ACIACI d.d. - Ispravak poziva na Glavnu skupštinu 04.12.2023.12/01 14:45
ACIACI d.d. - Priopćenje - upit dioničara vezano za točku 4. dnevnog reda GS11/24 16:05
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 13:55
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 13:55
ACIACI d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 04.12.2023.10/24 16:45
ACIACI d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala10/23 17:40
ACIACI d.d. - Odluke Glavne skupštine 29.08.2023.08/29 16:15
ACIACI d.d. - Priopćenje o odluci Nadzornog odbora07/26 17:55
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/26 12:45
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/26 12:45
ACIACI d.d. - Priopćenje ACI d.d.07/24 17:35
ACIACI d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 29.08.2023.06/19 16:02
ACIACI d.d. - Priopćenje o imenovanju predstavnika radnika u Nadzorni odbor ACI d.d.06/19 16:01
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama donesenim na I. konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora ACI d.d.05/24 17:01
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Revizorskog odbora donesenim na I. konstituirajućoj sjednici05/24 17:01
ACIACI d.d. - Odluke Glavne skupštine 24.05.2023.05/24 17:01
ACIACI d.d. - Priopćenje o izdavanju lokaciske dozvole za izgradnju luke posebne namjene- luke nautičkog turizma Porto Baroš, Grad Rijeka05/18 19:00
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/25 15:05
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/25 15:04
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano - ispravak04/14 12:03
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/13 17:05
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/13 17:05
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano - ispravak04/13 17:03
ACIACI d.d. - Priopćenje o ispravku objavljenih Godišnjih financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine04/13 17:00
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/12 18:05
ACIACI d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/12 17:00
ACIACI d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 24.05.2023.04/12 16:05
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 11:02
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 11:01
ACIACI d.d. - Priopćenje o projektu Dolina vodika Sjeverni Jadran02/22 15:02
ACIACI d.d. - Odluke Glavne skupštine 07.02.2023.02/07 13:03
ACIACI d.d. - Priopćenje o sklapanju Aneksa br.2 Kolektivnog ugovora02/02 09:05
ACIACI d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 07.02.2023.12/20 14:02
ACIACI d.d. - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini od dana 30. kolovoza 2022. godine12/20 14:02
ACIACI d.d. - Priopćenje o sklapanju Anexa br.1. Kolektivnog ugovora za ACI d.d. sklopljenog 23. svibnja 2019. godine12/16 16:01
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama donesenim na I. ( konstituirajućoj) sjednici Nadzornog odbora11/17 11:04
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Revizijskog odbora donesenim na I. ( konst.) sjednici Revizijskog odbora11/17 11:04
ACIACI d.d. - Odluke Glavne skupštine 16.11.2022.11/16 13:05
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 10:02