Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

ACI d.d. (ACI)

(0)
910.00
0.00
0.00%
ZSE
22. March 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 11:02
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 11:01
ACIACI d.d. - Priopćenje o projektu Dolina vodika Sjeverni Jadran02/22 15:02
ACIACI d.d. - Odluke Glavne skupštine 07.02.2023.02/07 13:03
ACIACI d.d. - Priopćenje o sklapanju Aneksa br.2 Kolektivnog ugovora02/02 09:05
ACIACI d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 07.02.2023.12/20 14:02
ACIACI d.d. - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini od dana 30. kolovoza 2022. godine12/20 14:02
ACIACI d.d. - Priopćenje o sklapanju Anexa br.1. Kolektivnog ugovora za ACI d.d. sklopljenog 23. svibnja 2019. godine12/16 16:01
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama donesenim na I. ( konstituirajućoj) sjednici Nadzornog odbora11/17 11:04
ACIACI d.d. - Priopćenje o odlukama o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Revizijskog odbora donesenim na I. ( konst.) sjednici Revizijskog odbora11/17 11:04
ACIACI d.d. - Odluke Glavne skupštine 16.11.2022.11/16 13:05
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 10:02
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 10:01
ACIACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 10:01
ACIACI d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 16.11.2022.10/03 16:03
ACIACI d.d. - Priopćenje09/21 15:02
ACIACI d.d. - Odluke Glavne skupštine 30.08.2022.08/30 14:04