Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

AD Plastik d.d. (ADPL)

(0)
13.00
0.00
0.00%
ZSE
13. June 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
ADPLAD PLASTIK d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 18.07.2024.06/05 14:10
ADPLAD PLASTIK d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora05/29 13:59
ADPLAD PLASTIK d.d. - Obavijest o sudjelovanju na investicijskoj konferenciji05/23 10:59
ADPLAD PLASTIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora05/23 10:46
ADPLAD PLASTIK d.d. - Novi poslovi za europsko tržište05/10 09:27
ADPLAD PLASTIK d.d. - Rezultati 2023. i Q1 2024. - prezentacija04/30 13:18
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/29 14:42
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/29 14:42
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/29 14:41
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/29 14:40
ADPLAD PLASTIK d.d. - Održana sjednica Uprave04/29 12:27
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/24 17:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/24 17:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/24 17:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/24 17:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/24 17:40
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/24 17:40
ADPLAD PLASTIK d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/24 14:15
ADPLAD PLASTIK d.d. - Održana sjednica Uprave04/24 14:00
ADPLAD PLASTIK d.d. - Ponovno imenovanje u Nadzorni odbor04/19 16:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Najava prezentacije rezultata04/18 16:35
ADPLAD PLASTIK d.d. - Najava sjednica Uprave04/18 16:15
ADPLAD PLASTIK d.d. - Informacija o neovisnosti odbora04/12 12:40
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/26 14:20
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/26 14:20
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/26 14:20
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/26 14:20
ADPLAD PLASTIK d.d. - Održana sjednica Uprave02/26 13:55
ADPLAD PLASTIK d.d. - Najava sjednice Uprave02/21 15:05
ADPLAD PLASTIK d.d. - Kalendar događanja 2024.12/22 12:00
ADPLAD PLASTIK d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica12/20 14:25
ADPLAD PLASTIK d.d. - Obavijest o sudjelovanju na konferenciji11/27 15:00
ADPLAD PLASTIK d.d. - Novi poslovi za europsko tržište11/07 16:10
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 13:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 13:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 13:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 13:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Održana sjednica Uprave10/27 13:35
ADPLAD PLASTIK d.d. - Najava sjednice Uprave10/23 13:30
ADPLAD PLASTIK d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala09/18 15:40
ADPLAD PLASTIK d.d. - Obavijest o sudjelovanju na investicijskoj konferenciji09/06 17:00
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/27 14:50
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/27 14:50
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/27 14:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/27 14:45
ADPLAD PLASTIK d.d. - Održana sjednica Uprave07/27 13:30
ADPLAD PLASTIK d.d. - Najava sjednice Uprave07/24 12:25
ADPLAD PLASTIK d.d. - Odluke Glavne skupštine 20.07.2023.07/20 16:03
ADPLAD PLASTIK d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 20.07.2023.06/05 15:01
ADPLAD PLASTIK d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora05/31 15:02