Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Auto Hrvatska d.d. (AUHR)

(0)
163.00
+5.00
+3.16%
ZSE
2. October 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Prijava transakcija rukovoditelja08/25 12:10
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica08/22 13:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica08/22 12:10
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/26 16:10
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/26 16:10
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/26 16:10
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/26 16:10
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala06/15 13:01
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica05/26 14:03
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica05/24 14:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Obavijest o datumu isplate dividende05/15 11:02
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Očitovanja na postavljene upite dioničara na Glavnoj skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA održanoj 27.04.2023. godine05/05 14:03
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 17:01
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 17:01
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 13:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 13:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 13:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 13:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 11:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 11:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 11:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 11:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Odluke Glavne skupštine 27.04.2023.04/28 10:03
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/26 17:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Poziv na Glavnu skupštinu 27.04.2023.03/17 10:03
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 13:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 13:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 13:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 13:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica01/23 11:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica01/11 10:02
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica01/04 12:02
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica01/02 11:04
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Prijava transakcija rukovoditelja12/30 09:03
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/29 10:04
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Prijava transakcija rukovoditelja12/23 12:04
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/23 11:02
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica12/22 11:03
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Prijava transakcija rukovoditelja12/22 10:04
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica12/19 14:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Prijava transakcija rukovoditelja12/05 14:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/05 10:03
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/16 11:01
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica - ispravak11/08 12:00
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/08 11:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 16:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 16:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 16:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 16:05
AUHRAUTO HRVATSKA d.d. Zagreb - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/21 14:04