Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Badel 1862 d.d. (BD62)
Vrijednosni papir je izvršten s burze

(0)
1.69
+0.02
+1.20%
ZSE
15. July 2020.
Kraj Dana
EUR

Badel 1862 d.d. Ocjena Fundamenata

Badel 1862 d.d. ima jaku ocjenu fundamenata. Društvo izgleda jako, ali provjeri testove koji nisu zadovoljeni za moguće slabosti.
Dobro (7/10)

Testovi Fundamenata

Testovi fundamenata prikazani dolje teže biti apsolutno pozitivni ili negativni faktori. Ovi testovi mogu biti korišteni za ugrubo ocijeniti zdravlje fundamenata društva.

EPS Rast > 0

Prolaz

Testira da li je prosječna dobit u nedavnim godinama viša od prosječne dobiti u prijašnjim godinama. BD62 5 god. prosječni rast dobiti je 0.00%.

Tekući Omjer > 1

Prolaz

Provjerava može li društvo tekuće obveze pokriti svojom tekućom imovinom. BD62 Tekući omjer je 3.08.

Rast Prihoda > 0

Pad

Testira da li je prosječni prihod u nedavnim godinama viši od prosječnog prihoda u prijašnjim godinama. BD62 5 god. prosječni rast prihoda je -1.02%.

Omjer Duga i Kapitala < 150%

Prolaz

Društva koja se prezaduže mogu postati nesolventna. Pratite ove razine pozorno. BD62 ima omjer Duga i Kapitala 27.39%.

Pet Godina Prosječni ROE > 5%

Pad

ROE = 5% znači da društvo zarađuje 5 kuna za svakih 100 uloženih od strane dioničara. BD62 5 god. prosječni ROE je NaN%.

Dugoročni Prosječni Novčani Tok > 0

Prolaz

BD62 je generirala prosječno 23.04M u slobodnom novčanom toku po godini zadnjih 10 godina ili za života društva (koje god je kraće).

10 Godina Min Bruto Marža > 0

Prolaz

Ako društvo padne na ovom testu, prodavalo je svoju robu ili usluge ispod troška u danoj godini.

Neto Dug < 4 x EBITDA

Prolaz

Društva koja prođu ovaj test imaju sposobnost platiti svoje dugove u 4 godine ili manje. BD62 neto dug je 0.47 puta EBITDA.

BVPS Rast > 0

Prolaz

Konzervativna mjera vrijednosti imovine na koju polažu pravo dioničari. BD62 5 god. prosječni rast BVPS je 0.00%.

Redovita Isplata Dividende

Pad

BD62 nije konzistentno plaćala dividendu u zadnjih 5 godina.

BD62 Ocjena Fundamenata Usporedivih

Uredi

O Ocjeni Fundamenata

Inteligentni investitor traži kompanije koje imaju izvrsnu dugoročnu perspektivu. Ovi testovi su odličan način za naći takve kompanije.