Vrsta novosti
TickerNaslovVrijeme
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava - informacije o sporovima 24.1.202301/24 11:04
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Odgođeno pripremno ročište P-209-202201/18 12:03
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava - ugovor o unosu prava u temeljni kapital DDSV12/30 14:01
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Odluke Glavne skupštine 29.12.2022.12/29 15:05
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava - odgođeno pripremno ročište P-163-202212/14 15:04
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava - pripremno ročište P-209-2212/09 14:04
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 29.12.2022.11/23 13:02
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava - žalba na rješenje o upisu u sudski registar11/17 16:05
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava - odbijena žalba dioničara11/17 16:04
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima11/17 16:03
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima11/09 16:04
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Obavijest o pripremnom ročištu11/03 16:05
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Obavijest o povećanju temeljnog kapitala11/02 12:01
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Obavijest SKDD-a o povećanju temeljnog kapitala11/02 10:01
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 11:05
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 11:05
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 11:05
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Obavijest o smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica10/27 15:04
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava o sklopljenom ugovoru10/27 11:05
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Obavijest SKDD-a o smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica10/26 10:05
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava o upisanim promjenama temeljnog kapitala 21.10.202210/21 10:04
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Đuro Đaković Grupa - Objava o sklopljenom ugovoru10/20 18:00
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava - uplata unosa dokapitalizacije u novcu09/27 13:04
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava_pobijena odluka GS 31.08.2022. i odbijen prijedlog za privremenu mjeru09/27 13:02
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Odluke Glavne skupštine 31.08.2022.08/31 20:02
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Obavijest o sklopljenom ugovoru 23.8.202208/23 10:04
DDJHĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Protuprijedlog odluke pozivu na Glavnu skupštinu 31.08.2022.08/19 16:02