Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Professio energia d.d. (DLPR)

(0)
--
0.00
0.00%
ZSE
--
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala11/14 16:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/31 17:35
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 17:30
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 17:30
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/31 17:30
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Obavijest o sklopljenom sporazumu10/20 15:05
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Obavijest o sklopljenom ugovoru08/10 13:50
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 13:30
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/31 13:30
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/31 13:30
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 13:25
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Odluke Glavne skupštine 27.07.2023.07/27 16:35
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Obavijest o sklopljenom ugovoru05/25 15:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/29 13:01
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/29 13:01
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/29 13:01
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/29 13:01
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 21:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 21:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 21:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 21:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 21:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Odluke Glavne skupštine 16.03.2023.03/16 18:01
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano - ispravak03/10 15:03
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano - ispravak03/10 15:03
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano - ispravak03/10 15:02
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano - ispravak03/10 15:02
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 18:05
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 18:05
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 18:05
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 18:05
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Obavijest o imenovanju direktora Društva02/28 13:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 16.03.2023.02/20 11:02
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Odluka Burze o uvrštenju HRDLPRRA000702/06 10:04
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Obavijest SKDD-a o konverziji dionica DLPR-R-C u DLPR-R-A02/03 10:04
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima01/19 14:04
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa01/17 16:04
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Obavijest SKDD-a o povećanju temeljnog kapitala01/12 12:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Obavijest o provedenom povećanju temeljnog kapitala, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broju novih dionica12/30 16:03
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - obavijest o uspješnosti izdanja12/23 14:01
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - objava o sklopljenim ugovorima12/23 12:00
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Javni poziv - 2. krug12/21 10:04
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Javni poziv na upis i uplatu novih dionica društva12/19 10:04
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Odluke Glavne skupštine 14.12.2022.12/14 14:02
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Nedostatak kvoruma na Glavnoj skupštini 12.12.2022.12/12 17:02
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 12.12.2022.12/06 10:02
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 20:01
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 20:01
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 20:01
DLPRPROFESSIO ENERGIA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 20:01