Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Ericsson Nikola Tesla d.d. (ERNT)

(0)
210.00
+2.00
+0.96%
ZSE
12. April 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/03 16:05
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica04/02 14:35
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Novi ugovori Ericssona Nikole Tesle vrijedni gotovo 5 milijuna eura03/26 13:55
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Prijedlog za 15 eura dividende po dionici03/22 15:20
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica03/07 15:15
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/22 11:25
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/22 11:25
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/22 11:25
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja02/06 17:00
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica02/05 11:45
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Hrvatski Telekom i Ericsson Nikola Tesla nastavljaju suradnju u području 5G radijske mreže01/23 09:35
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Ericsson Nikola Tesla isporučuje 5G mrežu Telekomu Kosova01/19 14:40
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Novi ugovor u području digitalnih rješenja01/19 10:25
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica01/19 09:45
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica01/10 13:55
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Novi ugovori Ericssona Nikole Tesle vrijedni gotovo 8 milijuna eura01/03 11:45
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica12/21 13:15
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica12/18 09:20
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica12/15 12:00
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Potpisan ugovor za projektiranje i izgradnju NGN agregacijske mreže – Istočna Hrvatska12/08 13:05
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Hrvatski Telekom i Crnogorski Telekom s Ericssonom Nikolom Teslom ugovorili suradnju u implementaciji dual-mode 4G/5G jezgrene mreže12/07 13:15
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica12/04 17:00
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica11/21 13:10
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala11/16 14:50
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica11/15 13:20
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica11/02 14:05
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/25 12:25
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/25 12:25
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/25 12:25
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica10/24 17:55
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Novi ugovori Ericssona Nikole Tesle10/20 12:15
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica10/12 18:00
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica10/06 17:15
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica09/21 15:20
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Novi ugovori Ericssona Nikole Tesle vrijedni više od 4 milijuna eura09/06 13:30
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/25 12:15
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/25 12:15
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/25 12:15
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica06/21 17:02
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Odluke Glavne skupštine 14.06.2023.06/14 15:03
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica06/12 17:05
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Tehnološka jedinica za izgradnju i održavanje HT mreže iz Ericsson Nikola Tesla Servisa d.o.o. prelazi u Hrvatski Telekom06/09 14:00
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Novi ugovori06/01 11:01
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Protuprijedlog odluke pozivu na Glavnu skupštinu 14.06.2023.05/26 15:03
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica05/19 13:00
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 14.06.2023.05/05 09:04
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/27 16:02
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 16:02
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 12:04
ERNTERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 12:04