Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

INA d.d. (INA)

(0)
500.00
+34.00
+7.30%
ZSE
5. June 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
INAINA, d.d. - Dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 15.06.2023.05/16 10:02
INAINA, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 15.06.2023.05/08 10:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano - ispravak05/02 18:00
INAINA, d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 16:04
INAINA, d.d. - INA i PPD zaključili prodaju udjela u Terra Mineralna Gnojiva04/28 13:00
INAINA, d.d. - Integrirano godišnje izvješće za 2022. godinu04/28 10:01
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 23:04
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/27 23:03
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 20:01
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 20:01
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave04/27 17:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 17:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 17:02
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave04/20 11:05
INAINA, d.d. - Potpisan aneks ugovora za izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka03/28 11:00
INAINA, d.d. - Nadzorni odbor imenovao članove Uprave03/23 17:00
INAINA, d.d. - Godišnje financijsko izvješće - konsolidirano03/22 16:03
INAINA, d.d. - Godišnje financijsko izvješće - nekonsolidirano03/22 16:03
INAINA, d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora Društva03/22 16:03
INAINA, d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora03/16 11:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano - ispravak02/17 12:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/16 11:03
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/16 11:03
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave02/16 11:00
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/16 11:00
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/16 10:05
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave02/15 13:03
INAINA, d.d. - Novi koncesijski ugovor u Egiptu02/14 16:05
INAINA, d.d. - Nadzorni odbor Ine imenovao novog člana Uprave12/30 09:04
INAINA, d.d. - Berislav Gašo podnosi ostavku na mjesto člana Uprave Ine12/19 09:00
INAINA, d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora12/15 17:03
INAINA, d.d. - Odluke Glavne skupštine 15.12.2022.12/15 16:05
INAINA, d.d. - Odluke Glavne skupštine 15.12.2022.12/15 16:04
INAINA, d.d. - Dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 15.12.2022.11/16 16:04
INAINA, d.d. - Ugovor o kupoprodaji udjela u Terra Mineralna Gnojiva11/11 09:00
INAINA, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 15.12.2022.11/08 09:01
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave10/28 15:01
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 14:05
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 14:05
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 14:05
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 14:05
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave10/26 15:05
INAINA, d.d. - INA potpisala ugovor o revolving kreditu10/20 09:04
INAINA, d.d. - Nadzorni odbor Ine imenovao novu Upravu09/29 09:05
INAINA, d.d. - Ferenc Horváth i József Simola podnijeli su ostavke u Upravi Ine09/16 16:05
INAINA, d.d. - Sándor Fasimon podnosi ostavku na mjesto predsjednika Uprave Ine09/07 13:04
INAINA, d.d. - Sjednica Uprave i Nadzornog odbora08/31 17:02