Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

INA d.d. (INA)

(0)
490.00
0.00
0.00%
ZSE
1. December 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
INAINA, d.d. - Komercijalno otkriće na bušotini Veliki Rastovac-1 na istražnom prostoru DRAVA-0311/07 10:45
INAINA, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 15.12.2023.11/07 08:55
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 15:20
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 15:20
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave10/27 15:05
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 15:00
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 15:00
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave10/20 16:35
INAINA, d.d. - INA je produljila dospijeće Ugovora o revolving kreditu09/29 17:55
INAINA, d.d. - Nadzorni odbor Ine imenovao članove Uprave09/29 15:20
INAINA, d.d. - Kadrovske promjene09/06 18:25
INAINA, d.d. - Kadrovske promjene08/24 17:45
INAINA, d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala08/18 12:35
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 16:45
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 16:45
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave07/28 16:40
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 16:35
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 16:30
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave07/24 11:03
INAINA, d.d. - Sjednica Nadzornog odbora Ine06/15 17:00
INAINA, d.d. - Odluke Glavne skupštine 15.06.2023.06/15 16:04
INAINA, d.d. - Dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 15.06.2023.05/16 10:02
INAINA, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 15.06.2023.05/08 10:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano - ispravak05/02 18:00
INAINA, d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 16:04
INAINA, d.d. - INA i PPD zaključili prodaju udjela u Terra Mineralna Gnojiva04/28 13:00
INAINA, d.d. - Integrirano godišnje izvješće za 2022. godinu04/28 10:01
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 23:04
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/27 23:03
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 20:01
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 20:01
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave04/27 17:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 17:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 17:02
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave04/20 11:05
INAINA, d.d. - Potpisan aneks ugovora za izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka03/28 11:00
INAINA, d.d. - Nadzorni odbor imenovao članove Uprave03/23 17:00
INAINA, d.d. - Godišnje financijsko izvješće - konsolidirano03/22 16:03
INAINA, d.d. - Godišnje financijsko izvješće - nekonsolidirano03/22 16:03
INAINA, d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora Društva03/22 16:03
INAINA, d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora03/16 11:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano - ispravak02/17 12:02
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/16 11:03
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/16 11:03
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave02/16 11:00
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/16 11:00
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/16 10:05
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave02/15 13:03
INAINA, d.d. - Novi koncesijski ugovor u Egiptu02/14 16:05
INAINA, d.d. - Nadzorni odbor Ine imenovao novog člana Uprave12/30 09:04