Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

INA d.d. (INA)

(0)
490.00
-30.00
-5.77%
ZSE
21. June 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
INAINA, d.d. - Datum isplate dividende za 2023.06/19 14:26
INAINA, d.d. - Rezultati glasanja GS 14. lipnja 2024.06/14 15:20
INAINA, d.d. - Odluke Glavne skupštine 14.06.2024.06/14 15:10
INAINA, d.d. - Dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 14.06.2024.06/12 08:03
INAINA, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 14.06.2024.05/07 08:36
INAINA, d.d. - Integrirano godišnje izvješće za 2023. godinu04/30 07:42
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/29 21:30
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/29 21:30
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/25 14:10
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/25 14:09
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave04/25 14:08
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/25 14:00
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/25 14:00
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave04/19 14:55
INAINA, d.d. - INA potpisala ugovore za projekte povezane s obnovljivim izvorima energije04/15 16:12
INAINA, d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/03 18:00
INAINA, d.d. - Godišnje financijsko izvješće - nekonsolidirano03/28 10:00
INAINA, d.d. - Godišnje financijsko izvješće - konsolidirano03/28 10:00
INAINA, d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora03/28 10:00
INAINA, d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora03/25 15:20
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave02/16 08:50
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/16 00:40
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/16 00:40
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/16 00:35
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/16 00:35
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave02/08 12:00
INAINA, d.d. - Sjednica Nadzornog odbora Ine12/20 10:25
INAINA, d.d. - Odluke Glavne skupštine 15.12.2023.12/15 14:25
INAINA, d.d. - Komercijalno otkriće na bušotini Veliki Rastovac-1 na istražnom prostoru DRAVA-0311/07 10:45
INAINA, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 15.12.2023.11/07 08:55
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 15:20
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 15:20
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave10/27 15:05
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 15:00
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 15:00
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave10/20 16:35
INAINA, d.d. - INA je produljila dospijeće Ugovora o revolving kreditu09/29 17:55
INAINA, d.d. - Nadzorni odbor Ine imenovao članove Uprave09/29 15:20
INAINA, d.d. - Kadrovske promjene09/06 18:25
INAINA, d.d. - Kadrovske promjene08/24 17:45
INAINA, d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala08/18 12:35
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 16:45
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 16:45
INAINA, d.d. - Održana sjednica Uprave07/28 16:40
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 16:35
INAINA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 16:30
INAINA, d.d. - Najava sjednice Uprave07/24 11:03
INAINA, d.d. - Sjednica Nadzornog odbora Ine06/15 17:00
INAINA, d.d. - Odluke Glavne skupštine 15.06.2023.06/15 16:04
INAINA, d.d. - Dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 15.06.2023.05/16 10:02