Vrsta novosti
TickerNaslovVrijeme
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenim Ugovorima za skladištenje i transport s društvom INA d.d.01/26 11:01
JNAFJANAF, d.d. - Odluke Glavne skupštine 23.01.2023.01/23 14:01
JNAFJANAF, d.d. - Odgoda Glavne skupštine 20.01.2023. na 23.01.2023.01/20 14:03
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom Ugovoru za skladištenje sirove nafte s društvom LITASCO SA01/18 16:02
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenim Ugovorima za transport i skladištenje sirove nafte s MOL-om01/09 12:02
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenim Dodacima Ugovora o skladištenju obveznih zaliha naftnih derivata s Agencijom za ugljikovodike12/28 11:01
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom ugovoru o transportu sirove nafte s društvom NIS a.d.12/21 14:04
JNAFJANAF, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 20.01.2023.12/13 13:04
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o provedenom pripajanju društva JANAF-upravljanje projektima, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge društvu JANAF d.d.12/01 12:03
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 15:00
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 15:00
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 15:00
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 15:00
JNAFJANAF, d.d. - Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine10/26 13:03
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklapanju i dostavi Ugovora o pripajanju sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu10/19 11:01
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o planu REPowerEU” Europske komisije10/06 13:04
JNAFJANAF d.d. - Obavijest o sklopljenom ugovoru s društvom DELTA-OIL INTERNATIONAL d.o.o.08/25 15:03