Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

JANAF d.d. (JNAF)

(0)
880.00
-10.00
-1.12%
ZSE
13. February 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Konsolidirano02/27 12:35
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/27 12:35
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 12:35
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 12:35
JNAFJANAF, d.d. - Najava objave nerevidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1.1. - 31.12.2023.02/26 17:00
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest - Imenovan član Uprave društva JANAF, d.d.02/08 15:05
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prijedlogu imenovanja člana Uprave JANAF-a d.d.01/29 11:30
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom Memorandumu o razumijevanju s društvom JSC NC KazMunayGas01/24 17:40
JNAFJANAF, d.d. - Odluke Glavne skupštine 24.01.2024.01/24 14:10
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora društva JANAF d.d.01/22 18:00
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom Ugovoru o skladištenju naftnih derivata s Agencijom za ugljikovodike01/05 14:00
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom Ugovoru o transportu s društvom NIS a.d.01/02 13:50
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom Dodatku Ugovora o skladištenju naftnih derivata s društvom LUKOIL CROATIA d.o.o.12/28 10:55
JNAFJANAF, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 24.01.2024.12/12 16:30
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest - JANAF - ZSE obavijest o isplati dobiti za 202211/03 12:55
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 13:05
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 13:05
JNAFJANAF, d.d. - Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine10/25 13:40
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom Memorandumu o razumijevanju s društvom SK E&S Co., Ltd.,10/11 16:30
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom Ugovoru o skladištenju s društvom ADRIA OIL d.o.o.09/27 11:40
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala09/13 14:15
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/27 15:05
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/27 15:05
JNAFJANAF, d.d. - Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine07/26 16:55
JNAFJANAF, d.d. - Odluke Glavne skupštine 24.07.2023.07/24 17:20
JNAFJANAF, d.d. - Odgoda Glavne skupštine 21.07.2023. na 24.07.2023.07/21 16:02
JNAFJANAF, d.d. - Ispravak poziva na Glavnu skupštinu 21.07.2023.06/14 13:05
JNAFJANAF, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 21.07.2023.06/12 18:02
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenim Ugovorima za transport i skladištenje nafte s MOL GROUP-om05/17 14:01
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 13:00
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 13:00
JNAFJANAF, d.d. - Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine04/27 16:03
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom Ugovoru o skladištenju nafte s društvom VITOL S.A.03/27 15:02
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano03/24 16:03
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano03/24 16:03
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano03/24 16:03
JNAFJANAF, d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.03/24 16:03
JNAFJANAF, d.d. - Najava objave revidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine03/23 13:03
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 12:00
JNAFJANAF, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 12:00
JNAFJANAF, d.d. - Najava objave nerevidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine02/27 14:02
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenim Ugovorima za skladištenje i transport s društvom INA d.d.01/26 11:01
JNAFJANAF, d.d. - Odluke Glavne skupštine 23.01.2023.01/23 14:01
JNAFJANAF, d.d. - Odgoda Glavne skupštine 20.01.2023. na 23.01.2023.01/20 14:03
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom Ugovoru za skladištenje sirove nafte s društvom LITASCO SA01/18 16:02
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenim Ugovorima za transport i skladištenje sirove nafte s MOL-om01/09 12:02
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenim Dodacima Ugovora o skladištenju obveznih zaliha naftnih derivata s Agencijom za ugljikovodike12/28 11:01
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o sklopljenom ugovoru o transportu sirove nafte s društvom NIS a.d.12/21 14:04
JNAFJANAF, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 20.01.2023.12/13 13:04
JNAFJANAF, d.d. - Obavijest o provedenom pripajanju društva JANAF-upravljanje projektima, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge društvu JANAF d.d.12/01 12:03