Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Koka d.d. (KOKA)
Vrijednosni papir je izvršten s burze

(0)
41.14
-19.91
-32.61%
ZSE
14. July 2022.
Kraj Dana
EUR

Koka d.d. Ocjena Fundamenata

Koka d.d. ima jaku ocjenu fundamenata. Društvo izgleda jako, ali provjeri testove koji nisu zadovoljeni za moguće slabosti.
Dobro (8/10)

Testovi Fundamenata

Testovi fundamenata prikazani dolje teže biti apsolutno pozitivni ili negativni faktori. Ovi testovi mogu biti korišteni za ugrubo ocijeniti zdravlje fundamenata društva.

EPS Rast > 0

Prolaz

Testira da li je prosječna dobit u nedavnim godinama viša od prosječne dobiti u prijašnjim godinama. KOKA 5 god. prosječni rast dobiti je 30.34%.

Tekući Omjer > 1

Prolaz

Provjerava može li društvo tekuće obveze pokriti svojom tekućom imovinom. KOKA Tekući omjer je 3.94.

Rast Prihoda > 0

Prolaz

Testira da li je prosječni prihod u nedavnim godinama viši od prosječnog prihoda u prijašnjim godinama. KOKA 5 god. prosječni rast prihoda je 2.83%.

Omjer Duga i Kapitala < 150%

Prolaz

Društva koja se prezaduže mogu postati nesolventna. Pratite ove razine pozorno. KOKA ima omjer Duga i Kapitala 47.12%.

Pet Godina Prosječni ROE > 5%

Pad

ROE = 5% znači da društvo zarađuje 5 kuna za svakih 100 uloženih od strane dioničara. KOKA 5 god. prosječni ROE je 1.82%.

Dugoročni Prosječni Novčani Tok > 0

Prolaz

KOKA je generirala prosječno 12.65M u slobodnom novčanom toku po godini zadnjih 10 godina ili za života društva (koje god je kraće).

10 Godina Min Bruto Marža > 0

Prolaz

Ako društvo padne na ovom testu, prodavalo je svoju robu ili usluge ispod troška u danoj godini.

Neto Dug < 4 x EBITDA

Prolaz

Društva koja prođu ovaj test imaju sposobnost platiti svoje dugove u 4 godine ili manje. KOKA neto dug je 2.82 puta EBITDA.

BVPS Rast > 0

Prolaz

Konzervativna mjera vrijednosti imovine na koju polažu pravo dioničari. KOKA 5 god. prosječni rast BVPS je 1.47%.

Redovita Isplata Dividende

Pad

KOKA nije konzistentno plaćala dividendu u zadnjih 5 godina.

KOKA Ocjena Fundamenata Usporedivih

Uredi

O Ocjeni Fundamenata

Inteligentni investitor traži kompanije koje imaju izvrsnu dugoročnu perspektivu. Ovi testovi su odličan način za naći takve kompanije.