Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Kraš d.d. (KRAS)

(0)
120.00
0.00
0.00%
ZSE
17. May 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
KRASKRAŠ d.d. - Određivanje broja članova Uprave Društva i imenovanje novog člana Uprave Društva 24.05.202405/24 12:22
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano - ispravak05/21 12:44
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano - ispravak05/21 12:43
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica05/21 09:13
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica05/13 08:05
KRASKRAŠ d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 19.06.2024.05/10 14:17
KRASKRAŠ d.d. - Ostavka na funkciju člana (predsjednika) Uprave KRAŠ d.d. i imenovanje novog predsjednika Uprave KRAŠ d.d.05/10 13:22
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica05/08 08:13
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica05/02 08:22
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano - ispravak04/30 18:32
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano - ispravak04/30 18:31
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 17:53
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 17:52
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 17:52
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 17:51
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/30 17:51
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/30 17:50
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/30 17:49
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/30 17:49
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/30 17:48
KRASKRAŠ d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/30 11:39
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica04/29 08:00
KRASKRAŠ d.d. - Određivanje broja članova Uprave Društva i imenovanje novog člana Uprave Društva04/12 16:35
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica03/12 09:25
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica03/08 15:40
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 14:45
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 14:45
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 14:40
KRASKRAŠ d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 14:40
KRASKRAŠ d.d. - Kalendar važnih događaja u poslovnoj 2024. godini02/06 15:40
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica01/29 09:25
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica01/22 09:15
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica01/17 08:50
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica01/16 08:25
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica01/09 08:25
KRASKRAŠ d.d. - Određivanje broja članova Uprave Društva i imenovanje novog člana Uprave Društva12/20 15:15
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/20 08:25
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/18 08:30
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/14 08:20
KRASKRAŠ d.d. - Ostavka člana Uprave 12.12.2023.12/12 13:35
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/12 08:20
KRASKRAŠ d.d. - Završetak postupka pripajanja KRAŠCOMMERCE d.o.o., Slovenija12/07 14:00
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/07 08:45
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica12/05 08:50
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/30 09:05
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/24 08:20
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/20 08:35
KRASKRAŠ d.d. - Obavijest o zastari tražbina za isplatu dividende11/17 09:05
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/17 08:10
KRASKRAŠ d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/09 08:55