Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Luka Rijeka d.d. (LKRI)

(0)
7.85
-0.15
-1.88%
ZSE
23. May 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Održana sjednica NO Luke Rijeka d.d. 15052405/15 14:32
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Najava održavanja sjednice N.O 1405202405/10 14:19
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano05/06 11:52
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano05/06 11:52
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 17:56
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 17:56
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 17:55
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 17:55
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/30 16:35
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/30 16:32
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/30 15:07
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa04/30 14:53
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano - ispravak03/15 14:40
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 12:25
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 12:25
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/27 12:25
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/27 12:25
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Održana sjednica NO Luke Rijeka d.d. 1302202402/13 14:25
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d.02/08 16:10
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala11/21 14:10
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 13:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 13:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 13:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 13:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.10/12 15:55
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora10/06 17:55
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Odluke Glavne skupštine 25.08.2023.08/25 16:20
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Ostavka člana Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d.08/24 17:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 16:40
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 16:40
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 16:40
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 16:35
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Izvješće o preuzimanju06/21 18:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Mišljenje Uprave o Ponudi za preuzimanje društva Luka Rijeka d.d. od strane društva Port Acquisitions a.s.05/11 17:04
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Ponuda za preuzimanje ciljnog društva Luka Rijeka d.d.05/03 15:01
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 19:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 19:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 19:02
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 19:02
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 19:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 19:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 19:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 19:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 18:05
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 18:05
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Rješenje HANFA-e o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje04/28 18:02
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 16:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.04/28 15:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.04/25 13:04
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Dopuna Obavijesti o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje ciljnog društva LUKA RIJEKA d.d.03/28 18:01