Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Luka Rijeka d.d. (LKRI)

(0)
8.90
0.00
0.00%
ZSE
5. December 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala11/21 14:10
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 13:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 13:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 13:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 13:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.10/12 15:55
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora10/06 17:55
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Odluke Glavne skupštine 25.08.2023.08/25 16:20
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Ostavka člana Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d.08/24 17:45
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 16:40
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 16:40
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 16:40
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 16:35
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Izvješće o preuzimanju06/21 18:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Mišljenje Uprave o Ponudi za preuzimanje društva Luka Rijeka d.d. od strane društva Port Acquisitions a.s.05/11 17:04
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Ponuda za preuzimanje ciljnog društva Luka Rijeka d.d.05/03 15:01
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 19:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 19:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 19:02
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 19:02
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 19:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 19:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 19:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 19:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/28 18:05
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/28 18:05
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Rješenje HANFA-e o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje04/28 18:02
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 16:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.04/28 15:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.04/25 13:04
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Dopuna Obavijesti o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje ciljnog društva LUKA RIJEKA d.d.03/28 18:01
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima03/20 17:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima03/20 17:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima03/20 16:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima03/17 13:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Obavijest o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje društva LUKA RIJEKA d.d.03/15 18:01
LKRILuka Rijeka d.d. - redovne dionice - Odluka o obustavi i nastavku trgovanja03/14 09:05
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Obavijest o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje dioničkog društva LUKA RIJEKA d.d.03/14 08:05
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima03/13 12:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima03/13 12:02
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 09:04
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 09:04
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 09:04
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 09:04
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Očitovanje na upit ZSE radi promjene cijene11/16 16:00
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Održana sjednica NO Luke Rijeka d.d.03112022.11/03 14:03
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 16:05
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 16:05
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 16:05
LKRILUKA RIJEKA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 16:05