Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Liburnia riviera hoteli d.d. (LRH)

(0)
356.00
+18.00
+5.33%
ZSE
1. July 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Poziv na Glavnu skupštinu 09.08.2024.07/01 09:46
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 16:05
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 16:05
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/29 12:10
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano02/29 14:40
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano02/29 14:35
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano02/29 14:35
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 13:55
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 13:50
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Obavijest o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Društva01/05 17:25
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Obavijest o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva12/29 12:40
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Odluke Glavne skupštine 29.12.2023.12/29 12:35
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Obavijest o zaprimljenoj ostavci predsjednika Nadzornog odbora Društva12/29 11:15
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Poziv na Glavnu skupštinu 29.12.2023.11/16 10:30
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Obavijest o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva11/16 10:25
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 13:25
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 13:20
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Obavijest o imenovanju predsjednika i člana Uprave Društva10/18 12:10
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Obavijest o zaprimljenoj ostavci predsjednika i člana Uprave Društva, zatim ostavci imenovanog člana Nadzornog odbora te sazivanju sjednice Nadzornog odbora Društva10/17 17:20
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala10/05 15:20
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Odluke Glavne skupštine 10.08.2023.08/10 16:15
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 14:05
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 14:00
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano05/08 16:02
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 17:00
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 17:00
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 11:00
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 13:03
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 13:02
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Obavijest o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva01/03 13:00
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 16:01
LRHLIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 16:01