Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Plava Laguna d.d. (PLAG2)

(0)
--
0.00
0.00%
ZSE
--
Kraj Dana
EUR

Plava Laguna d.d. Ocjena Fundamenata

Plava Laguna d.d. ima jaku ocjenu fundamenata. Društvo izgleda jako, ali provjeri testove koji nisu zadovoljeni za moguće slabosti.
Dobro (9/10)

Testovi Fundamenata

Testovi fundamenata prikazani dolje teže biti apsolutno pozitivni ili negativni faktori. Ovi testovi mogu biti korišteni za ugrubo ocijeniti zdravlje fundamenata društva.

EPS Rast > 0

Prolaz

Testira da li je prosječna dobit u nedavnim godinama viša od prosječne dobiti u prijašnjim godinama. PLAG2 5 god. prosječni rast dobiti je 5.81%.

Tekući Omjer > 1

Prolaz

Provjerava može li društvo tekuće obveze pokriti svojom tekućom imovinom. PLAG2 Tekući omjer je 1.38.

Rast Prihoda > 0

Prolaz

Testira da li je prosječni prihod u nedavnim godinama viši od prosječnog prihoda u prijašnjim godinama. PLAG2 5 god. prosječni rast prihoda je 9.56%.

Omjer Duga i Kapitala < 150%

Prolaz

Društva koja se prezaduže mogu postati nesolventna. Pratite ove razine pozorno. PLAG2 ima omjer Duga i Kapitala 28.82%.

Pet Godina Prosječni ROE > 5%

Prolaz

ROE = 5% znači da društvo zarađuje 5 kuna za svakih 100 uloženih od strane dioničara. PLAG2 5 god. prosječni ROE je 7.25%.

Dugoročni Prosječni Novčani Tok > 0

Prolaz

PLAG2 je generirala prosječno 32.91M u slobodnom novčanom toku po godini zadnjih 10 godina ili za života društva (koje god je kraće).

10 Godina Min Bruto Marža > 0

Prolaz

Ako društvo padne na ovom testu, prodavalo je svoju robu ili usluge ispod troška u danoj godini.

Neto Dug < 4 x EBITDA

Prolaz

Društva koja prođu ovaj test imaju sposobnost platiti svoje dugove u 4 godine ili manje. PLAG2 neto dug je -0.20 puta EBITDA.

BVPS Rast > 0

Prolaz

Konzervativna mjera vrijednosti imovine na koju polažu pravo dioničari. PLAG2 5 god. prosječni rast BVPS je 2.12%.

Redovita Isplata Dividende

Pad

PLAG2 nije konzistentno plaćala dividendu u zadnjih 5 godina.

PLAG2 Ocjena Fundamenata Usporedivih

Uredi

O Ocjeni Fundamenata

Inteligentni investitor traži kompanije koje imaju izvrsnu dugoročnu perspektivu. Ovi testovi su odličan način za naći takve kompanije.