Vrsta novosti
TickerNaslovVrijeme
RIVPValamar Riviera d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja12/29 13:00
RIVPValamar Riviera d.d. - Obavijest o RDP programu nagrađivanja u dionicama12/23 14:03
RIVPValamar Riviera d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja12/23 10:04
RIVPValamar Riviera d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja12/19 15:04
RIVPValamar Riviera d.d. - Kalendar događanja za 2023. godinu12/16 15:02
RIVPValamar Riviera d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja12/15 15:03
RIVPValamar Riviera d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja12/09 16:02
RIVPValamar Riviera d.d. - Obavijest o odobrenim investicijama za 2023. godinu12/06 13:03
RIVPValamar Riviera d.d. - Obavijest o sudjelovanju na investitorskim konferencijama11/11 10:00
RIVPValamar Riviera d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/07 10:01
RIVPValamar Riviera d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 11:05
RIVPValamar Riviera d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 11:05
RIVPValamar Riviera d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/31 11:05
RIVPValamar Riviera d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/31 11:05
RIVPValamar Riviera d.d. - Obavijest o održanoj sjednici Uprave10/31 11:03
RIVPValamar Riviera d.d. - Poziv na prezentaciju rezultata poslovanja za prvih devet mjeseci 2022. godine10/26 15:03
RIVPValamar Riviera d.d. - Najava sjednice Uprave10/25 15:03
RIVPValamar Riviera d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja09/30 13:05
RIVPValamar Riviera d.d. - Obavijest o sudjelovanju na investitorskoj konferenciji09/29 11:04
RIVPValamar Riviera d.d. - Odluke Glavne skupštine 21.09.2022.09/21 15:02
RIVPValamar Riviera d.d. - Obavijest o sudjelovanju na investitorskoj konferenciji08/30 16:04