Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Saponia d.d. (SAPN)

(0)
90.00
0.00
0.00%
ZSE
23. February 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
SAPNSaponia d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala11/03 15:05
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/31 15:10
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/31 15:10
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 15:05
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 15:05
SAPNSaponia d.d. - Saponia imenovala prokurista10/26 15:40
SAPNSaponia d.d. - Imenovanje novog člana Uprave10/13 14:05
SAPNSaponia d.d. - Odluke Glavne skupštine 13.10.2023.10/13 13:45
SAPNSaponia d.d. - Ostavka člana nadzornog odbora10/02 14:45
SAPNSaponia d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 13.10.2023.09/11 11:15
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/26 16:55
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/26 16:55
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/26 16:55
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/26 16:55
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano05/31 16:05
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano05/31 16:05
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano05/31 16:04
SAPNSaponia d.d. - Uprava Saponije d.d. imenovala novog člana Uprave društva Kandit d.o.o.05/02 16:03
SAPNSaponia d.d. - Informacija o odgodi objave konsolidiranog godišnjeg izvješća04/28 16:01
SAPNSaponia d.d. - Imenovan predsjednik Uprave i novi član Uprave Saponije d.d.04/28 16:01
SAPNSaponia d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 15:01
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano - ispravak04/27 18:05
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 17:05
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 17:04
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 17:04
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 12:04
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 12:04
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 12:04
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 12:04
SAPNSaponia d.d. - Imenovanje novog člana Uprave04/12 14:01
SAPNSaponia d.d. - Saponia_Godišnje izvješće o održivosti 202203/14 12:00
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/27 17:05
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/27 17:04
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 09:05
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/27 09:05
SAPNSaponia d.d. - U SAPONIJI KRENUO U PRIMJENU NOVI INFORMACIJSKI POSLOVNI SUSTAV01/02 13:00
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano11/03 14:03
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano11/03 14:03
SAPNSaponia d.d. - Saponia d.d., odgoda objave konsolidiranog izvještaja za treći kvartal 2022. godine10/28 17:03
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 17:03
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 17:03
SAPNSaponia d.d. - Imenovanje novog člana Uprave10/14 15:02
SAPNSaponia d.d. - Odluke Glavne skupštine 14.10.2022.10/14 15:02
SAPNSaponia d.d. - Sklopljen Ugovor o pripajanju između društava Saponia d.d. i Mercos d.o.o.09/16 14:04
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2021, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano09/12 10:04
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2021, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano09/12 10:04
SAPNSaponia d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 14.10.2022.09/09 10:04
SAPNSaponia d.d. - Financijski izvještaj - 2021, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano09/01 16:00