Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Slatinska banka d.d. (SNBA)

(0)
8.35
+0.05
+0.60%
ZSE
28. November 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 12:40
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 12:40
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Obavijest o davanju suglasnosti HNB-a članu Uprave10/10 16:40
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala08/30 15:45
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/27 16:15
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/27 16:15
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima06/12 17:00
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 27.06.2023.06/07 18:02
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima05/23 17:02
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima05/22 17:04
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 27.06.2023.05/19 12:03
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 27.06.2023.05/19 12:03
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 16:04
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 16:04
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 15:05
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 15:05
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/27 15:05
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/27 15:00
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Objavljivanje povlaštene informacije o promjeni u Upravi SLATINSKE BANKE d.d.03/23 11:01
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 16:02
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 16:02
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Obavijest o promjeni poslovnog modela za dužničke vrijednosne papire Slatinske banke d.d.02/08 17:03
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 17:03
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 17:03
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima09/06 12:05
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima09/06 12:04
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima09/06 12:03
SNBASLATINSKA BANKA d.d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima09/05 17:03