Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Vis d.d. (VIS)

(0)
0.90
-0.01
-1.10%
ZSE
4. December 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
VISVIS, d.d. - Promjena u upravi društva11/30 15:20
VISVIS, d.d. - Ispravak poziva na Glavnu skupštinu 03.01.2024.11/24 11:40
VISVIS, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 03.01.2024.11/24 11:20
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 10:55
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/31 10:55
VISVIS, d.d. - Usklađenje temeljnog kapitala10/27 13:55
VISVIS, d.d. - Ispravak odluka Glavne skupštine 28.08.2023.08/28 14:30
VISVIS, d.d. - Odluke Glavne skupštine 28.08.2023.08/28 13:45
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/21 11:00
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/21 11:00
VISVIS, d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 15:05
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 13:03
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 13:03
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/20 17:00
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/20 17:00
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 11:02
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 11:02
VISVIS, d.d. - Odluka Burze o uvrštenju HRVIS0RA000201/25 11:02
VISVIS, d.d. - Obavijest SKDD-a o konverziji dionica VIS-R-B u VIS-R-A01/24 10:00
VISVIS, d.d. - Rješenje HANFA-e o odobrenju prospekta EU za oporavak u vezi s uvrštenjem dionica12/13 17:01
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 14:04
VISVIS, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 14:04
VISVIS, d.d. - Obavijest SKDD-a o povećanju temeljnog kapitala09/01 15:05