Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

CIAK Grupa d.d. (CIAK)

(0)
6.80
-0.10
-1.45%
ZSE
29. November 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
CIAKCIAK Grupa d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/15 17:10
CIAKCIAK Grupa d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/15 17:10
CIAKCIAK Grupa d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica11/15 17:05
CIAKCIAK Grupa d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala11/10 15:25
CIAKCIAK Grupa d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 12.12.2023.11/07 16:30
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 14:10
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 14:10
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 14:10
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 14:10
CIAKCIAK Grupa d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora10/30 14:00
CIAKCIAK Grupa d.d. - Održana sjednica Uprave10/26 09:50
CIAKCIAK Grupa d.d. - Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora10/23 15:00
CIAKCIAK Grupa d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica09/29 15:30
CIAKCIAK Grupa d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica09/22 19:20
CIAKCIAK Grupa d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica07/28 17:55
CIAKCIAK Grupa d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja07/28 17:55
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 13:35
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 13:35
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 13:30
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 13:30
CIAKCIAK Grupa d.d. - Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora07/27 15:40
CIAKCIAK Grupa d.d. - Ispravak odluka Glavne skupštine 15.06.2023.06/15 17:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Odluke Glavne skupštine 15.06.2023.06/15 16:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Pojašnjenje za "record date" - Glavna skupština 15.06.2023.05/26 18:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica05/23 17:03
CIAKCIAK Grupa d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 15.06.2023.05/03 13:05
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 17:03
CIAKCIAK Grupa d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/27 17:03
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 17:02
CIAKCIAK Grupa d.d. - Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora04/27 17:02
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/27 17:02
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/27 17:02
CIAKCIAK Grupa d.d. - Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora04/24 16:04
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano - ispravak04/07 12:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano - ispravak04/07 12:00
CIAKCIAK Grupa d.d. - Održane sjednice Uprave i NO04/07 10:00
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/06 20:03
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/06 20:02
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/06 20:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/06 20:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/06 20:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/06 20:00
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 14:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 14:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 14:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 14:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Obavijest o zaključenju transakcije preuzimanja02/16 15:02
CIAKCIAK Grupa d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja01/26 14:04
CIAKCIAK Grupa d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja12/29 15:01
CIAKCIAK Grupa d.d. - Prijava transakcija rukovoditelja12/22 12:00