Profil društva

Sektor:Financijske Usluge
Industrija:Osiguranja
Broj Zaposlenih:3,739(2022-06-30)
Obične Dionice:420,947
Povlaštene Dionice:8,750
Vlastite Dionice:--
Datum Zadnjeg Izvještaja:2022-06-30
Sastavnica Indeksa:--
Opis:Croatia Osiguranje d.d. s povezanim društvima nudi proizvode neživotnih i životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj. Tvrtka nudi osiguranje od nesreća, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih motornih vozila, željezničkog voznog parka, zrakoplova, plovila, robe u tranzitu, osiguranje od požara i elementarnih nepogoda te druga imovinska osiguranja; osiguranje od odgovornosti za automobile, zrakoplove, plovila i ostalog; te zajmovna/kreditna osiguranja, osiguranja od raznih financijskih gubitaka i putna osiguranja. Također pruža životno osiguranje, anuitetno osiguranje, dodatno osiguranje sa životnim osiguranjem te životno ili anuitetno osiguranje. Osim toga, tvrtka nudis reosiguranje, upravljanje nekretninama, upravljanje mirovinskim fondom, ugostiteljstvo, savjetovanje i usluge agencija za osiguranje te upravlja stanicama za tehnički pregled vozila. Tvrtka je osnovana 1884. godine sa sjedište u Zagrebu, Hrvatska. Croatia Osiguranje d.d. je podružnica Adris Grupe d.d.

CROS Usporedive

Uredi

CROS Novosti

Naslov
Vrijeme
Nisu pronađene novosti s burze.

Ostali CROS Izvori

BurzaZagrebačka burza