Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Croatia osiguranje d.d. (CROS2)

(0)
930.00
+70.00
+8.14%
ZSE
30. November 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Održana sjednice Uprave10/26 13:35
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/26 13:25
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 13:25
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/26 13:25
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/26 13:25
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Najava sjednice Uprave10/23 13:30
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala10/18 17:40
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Održana sjednice Uprave07/31 13:00
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 12:55
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Konsolidirano07/31 12:50
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/31 12:50
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Konsolidirano07/31 12:50
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.07/26 15:05
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Odluke Glavne skupštine 31.05.2023.05/31 15:02
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Održana sjednica Uprave04/28 16:01
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 16:00
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 16:00
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 16:00
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 16:00
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 15:00
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Najava sjednice Uprave04/25 11:01
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 31.05.2023.04/13 11:00
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Odluke Glavne skupštine 14.03.2023.03/14 12:05
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Održana sjednica Uprave02/23 12:03
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/23 12:02
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/23 12:02
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/23 12:02
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/23 12:01
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Najava sjednice Uprave02/21 12:02
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 14.03.2023.01/27 09:03
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Objava o imenovanju članova Uprave CROATIA osiguranja d.d.12/23 14:01
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Održana sjednica Uprave10/28 15:02
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 15:01
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 15:01
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/28 15:01
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/28 15:01
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Najava sjednice Uprave10/25 12:05
CROS2CROATIA osiguranje d.d. - Objava o rješenjima HANFA-e o odobrenju za obavljanje funkcije članova uprave10/06 15:04