Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Helios Faros d.d. (HEFA)

(0)
1.05
0.00
0.00%
ZSE
19. September 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 12.10.2023.09/01 10:30
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala08/25 13:30
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Obavijest o promjeni imena tvrtke izdavatelja te o usklađenju temeljnog kapitala sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima08/24 16:40
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 14:10
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 14:10
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 14:05
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 14:05
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 19.07.2023.06/07 17:03
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 10:00
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/26 12:03
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/26 12:03
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/26 12:03
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/26 12:03
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/26 11:01
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/26 11:01
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Obavijest - održana sjednica Nadzornog odbora04/21 11:04
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Najava sjednice nadzornog odbora04/14 15:00
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/24 14:01
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/24 14:01
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/24 14:01
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/24 14:01
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Odluka Burze o uvrštenju HRHEFARA000311/14 10:04
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Obavijest SKDD-a o konverziji dionica HEFA-R-B u HEFA-R-A11/11 10:01
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Obavijest o odobrenju prospekta EU-a za oporavak10/27 18:05
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Rješenje HANFA-e o odobrenju prospekta EU za oporavak u vezi s uvrštenjem dionica10/26 18:02
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/25 14:05
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/25 14:05
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/25 14:05
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/25 14:05
HEFAHELIOS FAROS d.d. - Odluke Glavne skupštine 13.09.2022.09/13 16:03