Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

JANAF d.d. (JNAF)

(0)
875.00
+25.00
+2.94%
ZSE
5. April 2024.
Kraj Dana
EUR

JANAF d.d. Ocjena Fundamenata

JANAF d.d. ima savršenu ocjenu fundamenata. Nema očitih crvenih zastavica - što ne implicira da rizik ne postoji.
Izvrsno (10/10)

Testovi Fundamenata

Testovi fundamenata prikazani dolje teže biti apsolutno pozitivni ili negativni faktori. Ovi testovi mogu biti korišteni za ugrubo ocijeniti zdravlje fundamenata društva.

EPS Rast > 0

Prolaz

Testira da li je prosječna dobit u nedavnim godinama viša od prosječne dobiti u prijašnjim godinama. JNAF 5 god. prosječni rast dobiti je 5.18%.

Tekući Omjer > 1

Prolaz

Provjerava može li društvo tekuće obveze pokriti svojom tekućom imovinom. JNAF Tekući omjer je 11.18.

Rast Prihoda > 0

Prolaz

Testira da li je prosječni prihod u nedavnim godinama viši od prosječnog prihoda u prijašnjim godinama. JNAF 5 god. prosječni rast prihoda je 8.10%.

Omjer Duga i Kapitala < 150%

Prolaz

Društva koja se prezaduže mogu postati nesolventna. Pratite ove razine pozorno. JNAF ima omjer Duga i Kapitala 0.10%.

Pet Godina Prosječni ROE > 5%

Prolaz

ROE = 5% znači da društvo zarađuje 5 kuna za svakih 100 uloženih od strane dioničara. JNAF 5 god. prosječni ROE je 6.39%.

Dugoročni Prosječni Novčani Tok > 0

Prolaz

JNAF je generirala prosječno 21.63M u slobodnom novčanom toku po godini zadnjih 10 godina ili za života društva (koje god je kraće).

10 Godina Min Bruto Marža > 0

Prolaz

Ako društvo padne na ovom testu, prodavalo je svoju robu ili usluge ispod troška u danoj godini.

Neto Dug < 4 x EBITDA

Prolaz

Društva koja prođu ovaj test imaju sposobnost platiti svoje dugove u 4 godine ili manje. JNAF neto dug je -1.71 puta EBITDA.

BVPS Rast > 0

Prolaz

Konzervativna mjera vrijednosti imovine na koju polažu pravo dioničari. JNAF 5 god. prosječni rast BVPS je 4.83%.

Redovita Isplata Dividende

Prolaz

JNAF nije konzistentno plaćala dividendu u zadnjih 5 godina.

JNAF Ocjena Fundamenata Usporedivih

Uredi

O Ocjeni Fundamenata

Inteligentni investitor traži kompanije koje imaju izvrsnu dugoročnu perspektivu. Ovi testovi su odličan način za naći takve kompanije.