Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Lošinjska plovidba - holding d.d. (LPLH)

(0)
34.00
-0.80
-2.30%
ZSE
7. June 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja06/03 15:52
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica06/03 15:52
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja05/21 15:44
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica05/20 15:28
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Poziv na Glavnu skupštinu 20.06.2024.05/02 14:21
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.05/01 12:09
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Obavijesti o održanoj sjednici NO04/30 16:25
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 16:11
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/30 16:10
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 16:10
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/30 16:09
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja04/02 17:35
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja03/21 11:20
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano03/01 00:45
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano03/01 00:45
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano03/01 00:30
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano03/01 00:30
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 20:45
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 20:40
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 19:55
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 19:55
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima02/09 13:50
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja11/17 16:10
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 17:05
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/30 17:05
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 17:05
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/30 17:05
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja08/17 14:00
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 23:30
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/28 23:30
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 23:30
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/28 23:30
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Obavijest o sklopljenom ugovoru06/19 18:01
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala06/07 13:03
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica05/31 16:05
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja05/31 16:05
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/29 17:02
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/29 17:02
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/29 17:01
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/29 17:01
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/29 16:05
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Odluke Glavne skupštine 21.04.2023.04/21 15:03
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Protuprijedlog odluke pozivu na Glavnu skupštinu 21.04.2023.04/06 16:04
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica03/15 15:02
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima03/15 15:01
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Poziv na Glavnu skupštinu 21.04.2023.03/14 17:00
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano02/28 21:03
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano02/28 20:05
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 15:01
LPLHLOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 15:01