Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Medika d.d. (MDKA)

(0)
5050.00
+50.00
+1.00%
ZSE
7. June 2023.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
MDKAMEDIKA, d.d. - Obavijest o promjenama u članstvu u Nadzornom odboru05/03 18:39
MDKAMEDIKA, d.d. - Odluke Glavne skupštine 02.05.2023.05/02 17:04
MDKAMEDIKA, d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora05/02 17:00
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 16:00
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/28 16:00
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 16:00
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/28 16:00
MDKAMEDIKA, d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.04/28 11:01
MDKAMEDIKA, d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora 02.05.2023.04/26 17:01
MDKAMEDIKA, d.d. - Održana sjednica Uprave 25.04.2023.04/25 14:02
MDKAMEDIKA, d.d. - Najava sjednice Uprave 25.04.2023.04/19 13:04
MDKAMEDIKA, d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 02.05.2023.03/23 17:03
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano03/23 16:02
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano03/23 16:02
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano03/23 16:02
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano03/23 16:02
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano03/23 16:02
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano03/23 16:01
MDKAMEDIKA, d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora03/23 16:01
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Revidirano, Nekonsolidirano03/23 16:01
MDKAMEDIKA, d.d. - Održana sjednica Uprave03/23 14:03
MDKAMEDIKA, d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora 23.03.2023.03/20 13:00
MDKAMEDIKA, d.d. - Najava sjednice Uprave 23.03.2023.03/20 13:00
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 16:04
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/28 16:04
MDKAMEDIKA, d.d. - Održana sjednica Uprave02/28 16:04
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 16:04
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/28 16:04
MDKAMEDIKA, d.d. - Najava sjednice Uprave02/22 15:05
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 16:05
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/27 16:05
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 16:05
MDKAMEDIKA, d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/27 16:05
MDKAMEDIKA, d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora10/27 16:04
MDKAMEDIKA, d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora10/24 15:02
MDKAMEDIKA, d.d. - Održana sjednica Uprave 24.10.2022.10/24 15:00
MDKAMEDIKA, d.d. - Najava sjednice Uprave10/19 11:03
MDKAMEDIKA, d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora08/30 16:04
MDKAMEDIKA, d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora08/25 15:04