Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Mon Perin d.d. (MONP)

(0)
7.80
+0.05
+0.65%
ZSE
19. July 2024.
Kraj Dana
EUR

Mon Perin d.d. Ocjena Fundamenata

Mon Perin d.d. ima jaku ocjenu fundamenata. Društvo izgleda jako, ali provjeri testove koji nisu zadovoljeni za moguće slabosti.
Dobro (8/10)

Testovi Fundamenata

Testovi fundamenata prikazani dolje teže biti apsolutno pozitivni ili negativni faktori. Ovi testovi mogu biti korišteni za ugrubo ocijeniti zdravlje fundamenata društva.

EPS Rast > 0

Prolaz

Testira da li je prosječna dobit u nedavnim godinama viša od prosječne dobiti u prijašnjim godinama. MONP 5 god. prosječni rast dobiti je 13.18%.

Tekući Omjer > 1

Prolaz

Provjerava može li društvo tekuće obveze pokriti svojom tekućom imovinom. MONP Tekući omjer je 1.16.

Rast Prihoda > 0

Prolaz

Testira da li je prosječni prihod u nedavnim godinama viši od prosječnog prihoda u prijašnjim godinama. MONP 5 god. prosječni rast prihoda je 13.39%.

Omjer Duga i Kapitala < 150%

Prolaz

Društva koja se prezaduže mogu postati nesolventna. Pratite ove razine pozorno. MONP ima omjer Duga i Kapitala 46.38%.

Pet Godina Prosječni ROE > 5%

Prolaz

ROE = 5% znači da društvo zarađuje 5 kuna za svakih 100 uloženih od strane dioničara. MONP 5 god. prosječni ROE je 6.38%.

Dugoročni Prosječni Novčani Tok > 0

Pad

MONP je generirala prosječno -2.33M u slobodnom novčanom toku po godini zadnjih 10 godina ili za života društva (koje god je kraće).

10 Godina Min Bruto Marža > 0

Prolaz

Ako društvo padne na ovom testu, prodavalo je svoju robu ili usluge ispod troška u danoj godini.

Neto Dug < 4 x EBITDA

Prolaz

Društva koja prođu ovaj test imaju sposobnost platiti svoje dugove u 4 godine ili manje. MONP neto dug je 1.90 puta EBITDA.

BVPS Rast > 0

Prolaz

Konzervativna mjera vrijednosti imovine na koju polažu pravo dioničari. MONP 5 god. prosječni rast BVPS je 5.32%.

Redovita Isplata Dividende

Pad

MONP nije konzistentno plaćala dividendu u zadnjih 5 godina.

MONP Ocjena Fundamenata Usporedivih

Uredi

O Ocjeni Fundamenata

Inteligentni investitor traži kompanije koje imaju izvrsnu dugoročnu perspektivu. Ovi testovi su odličan način za naći takve kompanije.