Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Terra Firma d.d. (TRFM)

(0)
80.00
0.00
0.00%
ZSE
22. April 2024.
Kraj Dana
EUR
Vrsta novosti
TickerNaslovObjavljeno
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Odluke Glavne skupštine 11.06.2024.06/11 10:57
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Poziv na Glavnu skupštinu 11.06.2024.05/06 10:25
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/29 13:07
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/29 13:07
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/29 13:06
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2024, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/29 13:06
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.04/29 12:03
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/29 12:02
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/29 12:02
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano04/29 12:01
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/29 12:01
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/29 11:59
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano04/29 11:59
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 11:40
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/29 11:40
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 11:40
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/29 11:40
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja12/21 16:50
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Informacija o promjenama u glasačkim pravima12/19 11:50
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Prijava transakcija rukovoditelja10/26 16:25
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/25 14:30
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/25 14:30
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/25 14:30
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/25 14:30
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala09/29 14:15
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/26 12:55
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano07/26 12:55
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/26 12:55
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Drugi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano07/26 12:55
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Odluke Glavne skupštine 31.05.2023.05/31 16:00
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/26 18:00
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/26 18:00
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano04/26 18:00
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2023, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano04/26 18:00
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Poziv na Glavnu skupštinu 31.05.2023.04/24 13:01
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/06 13:03
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano02/06 13:03
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/06 13:03
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano02/06 13:03
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/25 13:04
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano10/25 13:04
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/25 13:04
TRFMTERRA FIRMA d. d. - Financijski izvještaj - 2022, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano10/25 13:04