Profil društva

Sektor:Financijske Usluge
Industrija:Tržišta Kapitala
Broj Zaposlenih:39(2022-09-30)
Obične Dionice:4,635,700
Povlaštene Dionice:--
Vlastite Dionice:--
Datum Zadnjeg Izvještaja:2022-09-30
Sastavnica Indeksa:--
Opis:Zagrebačka burza d.d. sudjeluje u razvoju tržišta kapitala u Hrvatskoj.

ZB Usporedive

Uredi

Ostali ZB Izvori

BurzaZagrebačka burza