Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Helios Faros d.d. (HEFA)

(0)
1.20
0.00
0.00%
ZSE
6. June 2024.
Kraj Dana
EUR

Helios Faros d.d. Ocjena Fundamenata

Helios Faros d.d. ima prosječnu ocjenu fundamenata. Možda postoje razlozi za zabrinutost oko budućnosti ovog društva.
Prosječno (6/10)

Testovi Fundamenata

Testovi fundamenata prikazani dolje teže biti apsolutno pozitivni ili negativni faktori. Ovi testovi mogu biti korišteni za ugrubo ocijeniti zdravlje fundamenata društva.

EPS Rast > 0

Pad

Testira da li je prosječna dobit u nedavnim godinama viša od prosječne dobiti u prijašnjim godinama. HEFA 5 god. prosječni rast dobiti je NaN%.

Tekući Omjer > 1

Prolaz

Provjerava može li društvo tekuće obveze pokriti svojom tekućom imovinom. HEFA Tekući omjer je 2.22.

Rast Prihoda > 0

Prolaz

Testira da li je prosječni prihod u nedavnim godinama viši od prosječnog prihoda u prijašnjim godinama. HEFA 5 god. prosječni rast prihoda je 53.23%.

Omjer Duga i Kapitala < 150%

Prolaz

Društva koja se prezaduže mogu postati nesolventna. Pratite ove razine pozorno. HEFA ima omjer Duga i Kapitala 14.13%.

Pet Godina Prosječni ROE > 5%

Pad

ROE = 5% znači da društvo zarađuje 5 kuna za svakih 100 uloženih od strane dioničara. HEFA 5 god. prosječni ROE je -2.96%.

Dugoročni Prosječni Novčani Tok > 0

Pad

HEFA je generirala prosječno -10.25M u slobodnom novčanom toku po godini zadnjih 10 godina ili za života društva (koje god je kraće).

10 Godina Min Bruto Marža > 0

Prolaz

Ako društvo padne na ovom testu, prodavalo je svoju robu ili usluge ispod troška u danoj godini.

Neto Dug < 4 x EBITDA

Prolaz

Društva koja prođu ovaj test imaju sposobnost platiti svoje dugove u 4 godine ili manje. HEFA neto dug je 2.23 puta EBITDA.

BVPS Rast > 0

Prolaz

Konzervativna mjera vrijednosti imovine na koju polažu pravo dioničari. HEFA 5 god. prosječni rast BVPS je 1.63%.

Redovita Isplata Dividende

Pad

HEFA nije konzistentno plaćala dividendu u zadnjih 5 godina.

HEFA Ocjena Fundamenata Usporedivih

Uredi

O Ocjeni Fundamenata

Inteligentni investitor traži kompanije koje imaju izvrsnu dugoročnu perspektivu. Ovi testovi su odličan način za naći takve kompanije.