Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Lošinjska plovidba - holding d.d. (LPLH)

(0)
34.40
+0.80
+2.38%
ZSE
8. July 2024.
Kraj Dana
EUR

Lošinjska plovidba - holding d.d. Ocjena Fundamenata

Lošinjska plovidba - holding d.d. ima jaku ocjenu fundamenata. Društvo izgleda jako, ali provjeri testove koji nisu zadovoljeni za moguće slabosti.
Dobro (7/10)

Testovi Fundamenata

Testovi fundamenata prikazani dolje teže biti apsolutno pozitivni ili negativni faktori. Ovi testovi mogu biti korišteni za ugrubo ocijeniti zdravlje fundamenata društva.

EPS Rast > 0

Prolaz

Testira da li je prosječna dobit u nedavnim godinama viša od prosječne dobiti u prijašnjim godinama. LPLH 5 god. prosječni rast dobiti je 0.00%.

Tekući Omjer > 1

Prolaz

Provjerava može li društvo tekuće obveze pokriti svojom tekućom imovinom. LPLH Tekući omjer je 2.14.

Rast Prihoda > 0

Prolaz

Testira da li je prosječni prihod u nedavnim godinama viši od prosječnog prihoda u prijašnjim godinama. LPLH 5 god. prosječni rast prihoda je 11.85%.

Omjer Duga i Kapitala < 150%

Prolaz

Društva koja se prezaduže mogu postati nesolventna. Pratite ove razine pozorno. LPLH ima omjer Duga i Kapitala 23.40%.

Pet Godina Prosječni ROE > 5%

Pad

ROE = 5% znači da društvo zarađuje 5 kuna za svakih 100 uloženih od strane dioničara. LPLH 5 god. prosječni ROE je 3.81%.

Dugoročni Prosječni Novčani Tok > 0

Pad

LPLH je generirala prosječno -27.38K u slobodnom novčanom toku po godini zadnjih 10 godina ili za života društva (koje god je kraće).

10 Godina Min Bruto Marža > 0

Prolaz

Ako društvo padne na ovom testu, prodavalo je svoju robu ili usluge ispod troška u danoj godini.

Neto Dug < 4 x EBITDA

Prolaz

Društva koja prođu ovaj test imaju sposobnost platiti svoje dugove u 4 godine ili manje. LPLH neto dug je -0.94 puta EBITDA.

BVPS Rast > 0

Prolaz

Konzervativna mjera vrijednosti imovine na koju polažu pravo dioničari. LPLH 5 god. prosječni rast BVPS je 4.21%.

Redovita Isplata Dividende

Pad

LPLH nije konzistentno plaćala dividendu u zadnjih 5 godina.

LPLH Ocjena Fundamenata Usporedivih

Uredi

O Ocjeni Fundamenata

Inteligentni investitor traži kompanije koje imaju izvrsnu dugoročnu perspektivu. Ovi testovi su odličan način za naći takve kompanije.